PREDSTAVITEV OO SVIZ ZASAVJE

Območni odbor SVIZ Zasavje deluje  pod  okriljem Glavnega odbora SVIZ Slovenije in združuje sindikate javnih  zavodov v občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. V sindikat je vključenih 17 zavodov.

Sedež območja je na OŠ Ivana Kavčiča, Izlake. Tamkajšnja sindikalna zaupnica Marija Kovačič je tudi predsednica območja.

OO svojim članom pomaga z nasveti, kadar so kršene pravice iz delovnega razmerja. Pravno pomoč članicam in članom nudi pravna služba SVIZ Slovenije. 

Najšibkejšim v stiski nudi nepovratno finančno pomoč ali solidarnostno pomoč. S subvencioniranjem študija omogoča članom višjo izobrazbo.

Vsako leto razdeli počitniške termine za letovanja v SVIZ-ovih apartmajih.

Članice in člani območja vsako leto sodelujemo na letnih in zimskih SVIZ-ovih igrah.

OO SVIZ ZASAVJE članom in članicah sofinancira udeležbo na različnih prireditvah, tekmovanjih, izletih, rekreaciji …

Zelo smo veseli, kadar se nam pridružijo tudi upokojeni člani SVIZ-a.

Predstavniki OO SVIZ ZASAVJE v organih SVIZ Slovenije so:

  1. MARIJA KOVAČIČ, članica GO Sviz Slovenije
  2. MIHA HRIBAR, član administrativno tehnične sekcije
  3. URŠA BAJDA, članica sekcije knjižničarjev
  4. NERMIN BAJRAMOVIĆ, član sekcije mladih
  5. JASNA DVORNIK, članica odbora za enakost
  6. SREČKO FORTE, član sekcije upokojencev