Pravno svetovanje

Vsem članicam in članom Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je na voljo brezplačna pravna pomoč. Članice in člani imajo pravico do pravne pomoči in zastopanja pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja. Svoje vprašanje "Pravni pisarni" lahko oddate s tega spletnega mesta, in sicer tako, da izpolnete spodnji obrazec in kliknete na gumb "Pošlji"!

Pravno pomoč članicam in članom OO SVIZ Zasavje pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja nudi v skladu s Pravilnikom o pravni pomoči in Statutom SVIZ Slovenije pravna služba Glavnega odbora sindikata.

Nudenje pravne pomoči obsega ustno in pisno svetovanje, sestavljanje ugovorov in zahtevkov za varstvo pravic, ter po potrebi neposrednega zastopanja pred organi delodajalca, sodišči in drugimi organi.

Pravilnik o pravni pomoči